Zmeny vo fakturačných a platobných podmienkach počas Vianočných sviatkov

Vážení obchodní partneri,

Pre obdobie Vianočných sviatkov roku 2014 a začiatok roka 2015 spoločnosť OKTE, a. s. oznamuje nasledovné zmeny vo fakturačných a platobných podmienkach:

  • OKTE, a. s. v mesiaci december 2014 vyhodnotenie za druhú dekádu nebude vykonávať a pre Subjekty zúčtovania nebude vystavovať predpis na druhú dekádu pre fakturáciu preddavkových platieb za odchýlku.
  • V januári 2015 OKTE, a. s. stanovuje splatnosť na prvý preddavok pre poplatok na základe tarify za systémové služby a prvý preddavok pre poplatok na základe tarify za prevádzkovanie systému na účet OKTE, a. s. na 10. januára 2015.

     Všetky oznamy