Od 2.12.2014 vyhodnotenia odchýlok vo formáte xlsx

Zobraziť všetky
19.11.2014

Vážený obchodný partner,
oznamujeme Vám, že od 2.12.2014 budú zasielané súbory s vyhodnoteniami odchýlok vo formáte xlsx. Štruktúra zasielaných prehľadov ostáva nezmenená.

Príloha: Vzory šablón (56 kB)