Spustenie 4M Market Coupling-u

Zobraziť všetky
14.11.2014

Vážení účastníci organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,

vzhľadom na prípravu spustenia 4M MC (CZ-SK-HU-RO Market Coupling-u), ktorý bol odsúhlasený na stredu 19. 11. 2014 (obchodný deň 20. 11. 2014), Vás žiadame o oboznámenie sa s aktualizovanými pravidlami pre organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou, nakoľko v nich boli vykonané podstatné zmeny týkajúce sa implementácie nových funkčností procesu párovania Českého, Slovenského, Maďarského a Rumunského organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou a do relevantnej metódy prideľovania kapacít (zmena z explicitnej na implicitnú na HU-RO hranici). Detaily dennej prevádzky 4M MC, ktoré boli prezentované na národných workshopoch v septembri boli potvrdené bez podstatnejších zmien vzhľadom na úspešne vykonané testy. V prípade otázok kontaktujte lokálneho organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) alebo prevádzkovateľa prenosovej sústavy (Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.).  

Kontakty pre informácie o tieňovej aukcii:

MAVIR                  +36 1 304 1449 auctionoffice@mavir.hu
CEPS +420 211 044 507, +420 724 601 301           helpdesk.trade@ceps.cz