Odstúpenie OKTE, a.s., od zmluvy o zúčtovaní odchýlok s PBPT Holding, a.s.

Zobraziť všetky
24.10.2014

Vážení obchodní partneri,

Oznamujeme vám,  že OKTE, a.s., odstúpila dňa 24.10.2014 od zmluvy o zúčtovaní odchýlky č. 2014-12-052 na rok 2014 zo dňa 17.12.2013, uzatvorenej medzi OKTE, a.s., a PBPT Holding, a.s., z dôvodu neuhradenia splatného záväzku voči OKTE.

Podľa ust. § 18 ods. 6 zákona o energetike ukončením zmluvy o dodávke elektriny stráca dodávateľ elektriny spôsobilosť dodávať elektrinu do odberného miesta. Dňom, keď dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu do odberného miesta zároveň dochádza k zániku zmluvy o dodávke elektriny, alebo združenej dodávke elektriny, ktorú má dodávateľ elektriny uzavretú s odberateľom elektriny a dochádza k aplikácii ustanovení podľa ust. § 18 zákona o energetike a ust. § 36 pravidiel trhu. Taktiež dochádza k zániku zmluvy o prístupe a podmienkach účasti na organizovanom krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.