Zahájenie činnosti štyroch prepojených denných trhov 4M MC

Zobraziť všetky
14.10.2014

Na základe priebežných výsledkov testovania a deklarovanej pripravenosti všetkých strán projektu, Riadiaci výbor 4M MC potvrdil zahájenie prevádzky prepojených trhov Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska, hneď ako budú úspešne ukončené všetky zostávajúce testy. Riadiaci výbor zároveň vyslovuje poďakovanie všetkým účastníkom organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou za cennú spätnú väzbu poskytnutú v rámci účasti na národných seminároch organizovaných počas septembra vo všetkých štyroch krajinách, ktoré sú do projektu zapojené.

Príloha: Tlačová správa