Vývoj projektu 4M Market Coupling

Zobraziť všetky
3.9.2014

Projekt 4M Market Coupling (4M MC) úspešne pokračuje v ďalšom vývoji. Dokončenie implementačnej fázy a výsledky prvých interných testov všetkých IT systémov umožnili zahájenie spoločných PX-TSO testov. Zúčastnené strany projektu 4M MC teda s potešením potvrdzujú záväzok spustiť projekt 11. novembra 2014.

Tlačová správa: Tlacova_Sprava_4M_MC