Metodika rozdelenia spotreby vo fakturačnom období, v ktorom sa zmenila tarifa

Zobraziť všetky
22.8.2014

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti so zmenou tarify za prevádzkovanie systému od 20.8.2014 OKTE, a.s., oznamuje metodiku rozdelenia spotreby vo fakturačnom období, v ktorom sa zmenila tarifa za TPS nasledovne:

OOM s priebehovým meraním        

  • zráta sa spotreba od 1.8. do 19.8. podľa nameranej krivky a aplikuje sa stará cena, na zvyšok spotreby od 20.8. sa aplikuje nová cena,

OOM s nepriebehovým meraním  

  • spotreba bude prepočítaná podľa TDO od 1.8. do 19.8. bude aplikovaná stará cena, od 20.8. sa aplikuje nová cena,

Merania nahlásené výrobcom         

  • použijú sa údaje, ktoré výrobcovia nahlasujú na mesačnej báze do systému XMtrade®/ISOM. Použije sa lineárny prepočet.

Z hore uvedeného vyplýva, že prevádzkovatelia sústav a výrobcovia budú zasielať merania tak ako doteraz.

Všetky ostatné mesačné činnosti vykoná OKTE, a.s., štandardným spôsobom v stanovených termínoch. Z uvedeného rozhodnutia ÚRSO nevznikajú z pohľadu OKTE, a.s., pre účastníkov trhu žiadne nové povinnosti.