OKTE a Jarná konferencia SPX

Spoločnosť SPX, s.r.o. a OKTE, a.s. zorganizovali ďalší "OKTE Day", ktorý sa uskutočnil 20.6.2014 počas konania Jarnej konferencie SPX v Demänovskej doline. Touto cestou ďakujeme kolegom zo spoločnosti SPX, s.r.o. za možnosť prezentovať výsledky, dosiahnuté spoločnosťou OKTE, a.s. pri organizácii trhu s elektrickou energiou po 1. roku prevádzky informačného systému operátora meraní.

Prednášky OKTE, a.s. k aktuálnym témam organizácie trhu a legislatívnym povinnostiam OKTE, a.s. a účastníkov trhu si môžete stiahnuť tu: prezentácie

     Všetky oznamy