Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
25.6.2014

Dňa 15.4.2014 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil  Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti OKTE, a.s. k 31.12.2013, rozdelenie zisku spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2013 v súlade s predloženým návrhom a dňa 29.5.2014 Výročnú správu spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2013.

Link: Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Link: Výročná správa OKTE, a.s. za rok 2013