Nový spôsob prihlasovania sa do systému zúčtovania odchýlok a krátkodobého trhu s elektrinou prostredníctvom certifikátu

Z dôvodu častých problémov pri prihlasovaní s certifikátom do systému XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT, ktoré vyplývajú z aktualizácie Javy, bude podporený nový spôsob autentifikácie certifikátom, a to pomocou SSL autentifikácie a internetového prehliadača. 

Nový spôsob autentifikácie nepotrebuje dodatočné inštalácie na lokálnych staniciach. Nový spôsob autentifikácie bude nastavený ako východiskový od 4. júna 2014. Aktuálny spôsob prihlasovania sa do systému pomocou Java Applet-u bude naďalej podporovaný ako alternatívny.

Technické detaily sú vysvetlené v nasledovnom dokumente: Autentifikácia certifikátom do systému XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT.

Zároveň so zavedením nového spôsobu autentifikácie sa pri nahlasovaní údajov do systémov XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT prostredníctvom webového formulára a uploadu na portáli prestane uplatňovať elektronický podpis certifikátom prihláseného používateľa.

     Všetky oznamy