Predstavenie projektu 4M Market Coupling a plánovaného riešenia prevádzky

Zobraziť všetky
6.5.2014

Národné regulačné úrady, prevádzkovatelia prenosových sústav a energetické burzy, resp. organizátori trhu s elektrinou Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska v súčasnosti spoločne pracujú na rozšírení CZ-SK-HU Market Couplingu o rumunský denný trh s elektrinou na báze PCR riešenia (pozn. Price Coupling of Regions). Spustenie je plánované na 11. novembra 2014. Zapojené strany predkladajú dokumentáciu s popisom základných charakteristík a plánovaného riešenia prevádzky 4M Market Coupling.

Prílohy (len anglická verzia):
4M MC Public High Level Market Design_29042014
4M MCexternal slides_29042014