Výmena serverových certifikátov pre systém XMtrade®/ISOM/ISCF s účinnosťou od 28.4.2014

Počas mimoriadneho servisného okna 28.4.2014 (18:00 - 19:00) je plánovaná výmena serverových certifikátov pre produkčné www.isom.sk a testovacie www.test.isom.sk prostredie systému XMtrade®/ISOM/ISCF.

Táto výmena má dopad na všetkých účastníkov trhu, ktorí nahlasujú údaje do systému XMtrade®/ISOM cez automatizované rozhrania.

Netýka sa účastníkov trhu, ktorí nahlasujú svoje namerané údaje cez portál.

Systém XMtrade®/ISOM/ISCF bude nové certifikáty používať od 19:00 28.4.2014. Verejná časť certifikátov je dostupná tu. Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 28.4.2014 v čase od 18:00 do 19:00 bude systém nedostupný.

     Všetky oznamy