4M Market Coupling - Spustenie plánované na 11. novembra 2014

Riadiaci výbor projektu 4M Market Coupling (4M MC) potvrdil na svojom zasadnutí 2. apríla 2014, že prepojenie denných trhov s elektrinou Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska sa očakáva od obchodného dňa 11. novembra 2014 (deň dodávky 12. novembra 2014). Riešenia zavádzané pre projekt 4M MC, sú zamerané na dosiahnutie kompatibility s nedávno spusteným NWE Market Coupling (t.j. riešenie na báze platformy PCR, max/min hodnoty trhových cien, minimálna zmena trhového množstva a ceny, a pod.) s časom uzávierky ponechaným na 11:00 SEČ, v súlade s rozhodnutím národných regulačných úradov zapojených krajín.

Riadiaci výbor, na základe vývoja projektu, stanovil ďalšie kľúčové míľniky, ktoré zabezpečia napredovanie projektu 4M MC pre nadchádzajúce obdobie. Členovia projektu sa zaviazali k opätovnému potvrdeniu dátumu spustenia projektu 4M MC v priebehu augusta, kedy by mala byť ukončená podstatná časť implementácie. Organizácia seminárov pre účastníkov organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou na národných úrovniach krajín zapojených v projekte je plánovaná v mesiaci september, za účelom predstaviť finálnu organizáciu a nastavenia trhu a zároveň informovať o spoločných testoch. Zároveň, na národných úrovniach prebehnú informačné kampane, ktorých úlohou bude predstaviť nové obchodné procesy a charakteristiky platformy PCR.
Členovia projektu budú pravidelne informovať o napredovaní projektu 4M MC.

Tlačová správa: 20140409_tlacova_sprava_4MMC_final_sk

     Všetky oznamy