Zmeny v prevádzke Call Centra OKTE

Zobraziť všetky
28.3.2014

Dňa 1.4.2014 dôjde ku zmene kontaktných údajov pre otázky a požiadavky na informácie týkajúce sa povinností výrobcov elektriny a prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení odovzdávať namerané údaje do informačného systému operátora meraní OKTE, a.s., a zmien vo fakturácií poplatkov za systémové služby a za prevádzkovanie systému dotknutých účastníkov trhu prostredníctvom informačného systému centrálnej fakturácie.

Prosíme všetkých dotknutých účastníkov trhu s elektrinou, aby svoje otázky a požiadavky na informácie k zmluvám, dokumentácii, certifikátom, zadávaniu údajov, centrálnej fakturácií prednostne zasielali na e-mailové adresy:

  • e-mail pre riešenie informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi: info@okte.sk
  • e-mail pre riešenie základných prevádzkových informácií súvisiacich so zasielaním a spracovaním údajov: isom@okte.sk
  • e-mail pre riešenie základných prevádzkových informácií súvisiacich s centrálnou fakturáciou: centralnafakturacia@okte.sk
  • e-mail pre riešenie pre vloženie a úpravu certifikátu: certificate@okte.sk
  • e-mail pre riešenie technických problémov systému: support_isom@sfera.sk

Na našej webovej stránke v časti Zber a správa údajovCentrálna fakturácia nájdete všetky informácie včítane odpovedí na najčastejšie otázky.