Ukončenie rozposielania prehľadov s vyhodnotením odchýlok a RE e-mailom od 1.5.2014

Zobraziť všetky
21.3.2014

Vážení obchodní partneri,

Touto cestou Vám oznamujeme, že s súčinnosťou od 1.5.2014 z dôvodu zrýchlenia systémov OKTE nebudú zo systému ISZO e-mailom rozposielané xls prehľady s vyhodnotením odchýlok a RE. Všetky potrebné údaje sú v súčasnosti sprístupnené štandardným spôsobom na portáli ISZO a prostredníctvom webových služieb ISZO:

  • vyhodnotenie odchýlky subjektu zúčtovania je sprístupnené na portáli ISZO na stránke Vyhodnotenie odchýlok » Odchýlka subjektu zúčtovania,
  • vyhodnotenie odchýlky sústavy je sprístupnené na portáli ISZO na stránke Vyhodnotenie odchýlok » Odchýlka sústavy,
  • vyhodnotenie regulačnej elektriny dodávateľa RE je sprístupnené na portáli ISZO na stránke Vyhodnotenie odchýlok » Vyhodnotenie regulačnej elektriny,
  • vyhodnotenie obstaranej regulačnej elektriny za celú sústavu je sprístupnené na portáli ISZO na stránke Vyhodnotenie odchýlok » Obstaraná regulačná elektrina,
  • súhrnné fakturačné podklady za vyhodnotenie odchýlky a RE pre subjekt zúčtovania resp. pre dodávateľa RE sú sprístupnené na portáli ISZO na stránke Vyhodnotenie odchýlok » Súhrnné vyhodnotenie odchýlky a RE.

Vyhodnotenie odchýlok a RE v členení po periódach je možné vyexportovať aj za dlhšie obdobie (maximálne 1 mesiac) z príslušných portálových stránok ISZO na záložke Rozšírený export. Pre automatizované načítanie vyhodnotenia odchýlok a RE do externých informačných systémov obchodných partnerov OKTE je určená webová služba StatusRequest, ktorá je podrobne špecifikovaná v dokumente Technická špecifikácia externých rozhraní ISZO.