Oznam pre subjekty zúčtovania

Zobraziť všetky
11.3.2014

Kvôli viacerým opravám údajov zo strany prevádzkovateľov sústav a výrobcov v podkladoch pre fakturáciu oznamujeme, že dňa 12.3.2014 o 00.01 prebehne opakovaný výpočet koncovej spotreby. Podklady pre fakturáciu budú následne zverejnené. Žiadame subjekty zúčtovania, aby si prekontrolovali zverejnené údaje kvôli možným zmenám a v prípade potreby ich reklamovali na OKTE.

V súvislosti s tým oznamujeme, že napriek tomu, že podľa legislatívy má OKTE povinnosť zahrnúť do výpočtu koncovej spotreby všetky dáta za predchádzajúci mesiac zadané do ISOM do 5. pracovného dňa vrátane, OKTE pri tomto opakovanom výpočte vyjde v ústrety účastníkom trhu a vezme do úvahy všetky doplnené a opravené údaje za február 2014, zadané do dnešného dňa 11.3.2014 vrátane.