Nová Fallback procedúra od 1.3.2014

Zobraziť všetky
20.2.2014

Vážení obchodní partneri,

radi by sme Vám pripomenuli informáciu, že odo dňa dodávky 1.3.2014 (t.j. obchodný deň 28.2.2014), bude v prípade vyhlásenia decouplingu organizovaných krátkodobých cezhraničných trhov s elektrinou prepojených formou implicitnej aukcie (MC CZ-SK-HU), využité na CZ-SK hranici nové záložné riešenie. Od uvedeného dňa budú cezhraničné prenosové kapacity v prípade decouplingu na CZ-SK hranici prideľované formou dennej explicitnej Shadow aukcie. Shadow aukcia cezhraničných kapacít bude organizovaná na profile CZ-SK spoločnosťou ČEPS v rámci systému Damas Energy a bude prebiehať paralelne s vyhodnotením rozpojených trhov. Podrobnejšie informácie ohľadne Shadow aukcie môžete nájsť v Pravidlách Shadow aukcií zverejnených na webových portáloch oboch prevádzkovateľov prenosových sústav.

Pozn.: Decoupling (Rozpojenie) - situácia, kedy nie je možné pre konkrétny deň prideliť dostupnú prenosovú kapacitu prostredníctvom MC CZ-SK-HU (tzn. formou implicitnej alokácie).

V predošlých dňoch ste mali možnosť otestovať nové postupy Shadow aukcií na CZ-SK profile v systéme Damas Energy.

V prílohe Vám prikladáme bližšie informácie a zoznam správ, platných od 1.3.2014, pomocou ktorých budete prostredníctvom IS OKTE informovaní o priebehu vyhodnotenia organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, vrátane situácií, kedy je nutné využiť na vyhodnotenie denného trhu Fallback procedúry.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

OKTE, a.s.

Na stiahnutie: