Oznam pre subjekty zúčtovania

Zobraziť všetky
12.2.2014

Kvôli zisteným nezrovnalostiam v podkladoch pre fakturáciu oznamujeme, že dnes doobeda prebieha opakovaný výpočet koncovej spotreby. Podklady pre fakturáciu budú následne zverejnené. Žiadame subjekty zúčtovania, aby si prekontrolovali zverejnené údaje a v prípade potreby ich reklamovali na OKTE.

V súvislosti s tým oznamujeme, že napriek tomu, že podľa legislatívy má OKTE povinnosť zahrnúť do  výpočtu koncovej spotreby všetky dáta za predchádzajúci mesiac zadané do ISOM do 5. pracovného dňa vrátane, OKTE pri dnešnom opakovanom výpočte výjde v ústrety účastníkom trhu a vezme do úvahy všetky dáta za január, zadané do dnešného dňa.