Oznam pre subjekty zúčtovania

Výpočet koncovej spotreby za január pre zistené chyby v dátach prebieha opakovane. Ďalšiu informáciu zverejníme o 10.00. Podklady pre fakturáciu budú zverejnené po ukončení výpočtu.

     Všetky oznamy