Výzva na kontrolu údajov nahlasovaných subjektmi zúčtovania, výrobcami a prevádzkovateľmi sústav do informačného systému operátora meraní (ISOM)

Zobraziť všetky
6.2.2014

Žiadame subjekty zúčtovania, výrobcov a prevádzkovateľov sústav, aby si vykonali kontrolu správnosti im prislúchajúcich údajov za mesiac január 2014 v systéme ISOM a vykonali ich opravu. Na základe týchto údajov bude pre subjekty zúčtovania, výrobcov a prevádzkovateľov sústav stanovená výška poplatku za systémové služby a výška poplatku za prevádzkovanie systému.

Skontrolujte si, že:  

  1. všetky merania za všetky OOM, resp. výrobne máte skutočne zapísané v ISOM,
  2. pre OOM je správne priradený druh (dodávka, resp. odber), typ merania a význam,
  3. OOM je zaradené do správnej bilančnej skupiny,
  4. OOM na hraniciach sústav majú správne zadefinovaný prepoj so susednou sústavou,
  5. výrobne majú správne zadefinovaný prepoj na sústavu.

Ak zistíte neúplnosť, resp. nepresnosť / chybu vo Vami nahlasovaných údajoch, opravte ich! Čím presnejšie údaje budú v ISOM, tým presnejšie budú vyfakturované poplatky za TPS a TSS a bude v budúcnosti menej reklamácií.

Upozornenie: OKTE bude prijímať a akceptovať len reklamácie na konkrétne OOM v súlade s Prevádzkovým poriadkom OKTE.