Testovanie nových postupov záložného riešenia

Zobraziť všetky
27.1.2014

Počnúc dňom dodávky 1.3.2014 (t.j. zosúhlasenie denného trhu dňa 28.2.2014) bude pre prípad vyhlásenia decouplingu denných trhov prepojených formou implicitných aukcií (CZ/SK/HU market coupling) využité na profile SEPS/ČEPS nové záložné riešenie. Od uvedeného dňa budú v prípade decouplingu cezhraničné prenosové kapacity na profile SEPS/ČEPS prideľované explicitne formou dennej explicitnej tieňovej aukcie, tzv. Shadow Auction. Shadow Auction cezhraničných kapacít organizovaná na profile SEPS/ČEPS spoločnosťou ČEPS v rámci systému Damas Energy CZ bude prebiehať paralelne s vyhodnotením rozpojených denných trhov. Podrobnejšie informácie ohľadom Shadow Auction pozri v Pravidlách tieňových aukcií zverejnených na webových stránkach ČEPS a SEPS.
V súvislosti so zavedením nového záložného riešenia spoločnosti ČEPS a SEPS ponúkajú možnosť otestovať nové postupy.
Testovanie bude prebiehať v období od 10.2. - 14.2. 2014 v testovacom prostredí systému Damas Energy (https://dae-trial.ceps.cz/).
Podrobné informácie o testovaní budú zverejnené v 6. kalendárnom týždni 2014.

V prípade otázok týkajúcich sa Shadow Auction alebo testovania kontaktujte prosím:

ČEPS:
Václav Tomášek, tomasek@ceps.cz, tel. +420 211044812
Martin Čech, cechm@ceps.cz, tel. +420 211044504

SEPS:
Stela Kocingerová, aukcie@sepsas.sk, tel. +421 2 5069 2804, +421 2 5069 2473
Michal Benedik, aukcie@sepsas.sk, tel. +421 2 5069 2804, +421 2 5069 2774