Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
16.12.2013

Dňa 16. decembra 2013 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Link: Prevádzkový poriadok