Ďalšie kroky v Česko-Slovensko-Maďarsko-Poľsko-Rumunskej integrácii trhu

V nadväznosti na Memorandum o porozumení, ktoré bolo podpísané dňa 11. júla 2013, riadiaci výbor 5M MC zložený zo zástupcov národných regulačných úradov (ERÚ, ÚRSO, HEA, URE a ANRE), prevádzkovateľov prenosových sústav (ČEPS, SEPS, MAVIR, PSE, a Transelectrica) a energetických búrz, resp. organizátorov národných trhov s elektrinou (OTE, OKTE, HUPX, TGE a OPCOM) z Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Poľska a Rumunska, prerokoval ďalšie kroky v integrácii denného trhu  s elektrinou.

Tlačová správa: 2013_08_26_5MMC_next_step_SK

     Všetky oznamy