Nahlasovanie údajov po 1.7.2013

Zobraziť všetky
28.6.2013

V súvislosti s povinnosťou výrobcov elektriny, prevádzkovateľov sústav a prevádzkovateľov priamych vedení poskytovať údaje do centrálneho dátového skladu OKTE, a.s. od 1.júla 2013, oznamujeme účastníkom trhu, že z dôvodu veľkého nárastu počtu zmlúv došlých do OKTE, a.s. na poslednú chvíľu, sa spoločnosť OKTE, a.s. rozhodla umožniť tým účastníkom, ktorí ešte nie sú zaevidovaní do systému ISOM, resp. ktorým ešte nebol doručený prístupový kód a heslo do systému ISOM, aby si mohli svoju povinnosť nahlasovať údaje aj po 1.7. plniť spätne do 31.7.2013 vrátane. To znamená, že v prípade obdržania prístupov do systému ISOM po 1.7., systém umožní nahlásiť údaje spätne aj za tie dni, kedy účastník ešte nemal prístup do systému.