Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
27.6.2013

Dňa 4.6.2013 jediný akcionár spoločnosti OKTE, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, schválil  riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti OKTE, a.s. k 31.12.2012, rozdelenie zisku spoločnosti OKTE, a.s. za rok 2012 v súlade s predloženým návrhom a Výročnú správu spoločnosti OKTE, a.s., za rok 2012.

Link: Uznesenia z Valného zhromaždenia spoločnosti OKTE, a.s.