Seminár k novým legislatívnym povinnostiam účastníkov trhu s elektrinou

Zobraziť všetky
27.5.2013

OKTE, a.s. v spolupráci s partnermi pripravili prvý zo seminárov k legislatívnym povinnostiam výrobcov a prevádzkovateľov distribučných sústav poskytovať údaje do dátového skladu OKTE, a.s. a k otázkam prístupu do informačného systému OKTE, a.s.

Miesto konania: Žilina, Hotel Holiday Inn
Termín: 6.6.2013
Čas: 9:00 - 13:00 hod.

Program:

 1. Predstavenie spoločnosti OKTE, a.s. a jej pôsobnosti v oblastiach zberu, správy a sprístupňovania nameraných údajov od 1.1.2014
 2. Legislatívne požiadavky na poskytovanie dát OKTE prevádzkovateľmi distribučných sústav a výrobcami od 1.7.2013
 3. Pravidlá a postupy v rámci informačného systému OKTE, a.s.
  1. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
   - Získanie prístupu do systému operátora meraní
   - Pravidlá pre prideľovanie EIC kódov
   - Registrácia odberných a odovzdávacích miest a aktualizácia údajov
   - Odovzdávanie nameraných a plánovaných údajov
   - Uzávierky pre poskytovanie údajov
  2. Výrobca elektriny
   - Získanie prístupu do systému operátora meraní
   - Pravidlá pre prideľovanie EIC kódov
   - Registrácia zariadenia na výrobu elektriny a aktualizácia kmeňových údajov
   - Odovzdávanie nameraných a plánovaných údajov
   - Uzávierky pre poskytovanie údajov
 4. Automatizované rozhrania pre poskytovanie/získavanie údajov do/z informačného systému
  OKTE, a. s.
 5. Odpovede na často kladené otázky
 6. Diskusia

 

Seminár je bezplatný, podmienkou účasti je registrácia účastníkov e-mailom na adrese: vzdelavanie@sfera.sk

Ďalšie dva semináre budú v Košiciach 18.6.2013 a v Bratislave 20.6.2013. Miesto konania a čas zverejníme čoskoro.