Rozhodnutie o ukončení zmluvy o zúčtovaní odchýlky

Zobraziť všetky
6.3.2013

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe Vyhlášky č. 24/2013 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, zo 14. januára 2013 (ďalej len "vyhláška č. 24/2013"), ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou OKTE, a.s., ukončil dňom 6.3.2013 subjektu zúčtovania "Vaša energia"  zmluvu o zúčtovaní odchýlky na rok 2013.