Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
13.12.2012

Dňa 1. januára 2013 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Link: Prevádzkový poriadok