Nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Zobraziť všetky
6.9.2012

Dňa 11. septembra 2012 nadobúda účinnosť nový Prevádzkový poriadok OKTE, a.s., ktorý bol schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Link: Prevádzkový poriadok