Trial dni k prepojeniu trhov CZ-SK-HU, 6.-16.8.2012

Zobraziť všetky
31.7.2012

Vážený obchodný partner,

Riadiaca skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (ďalej MC) vám s potešením oznamuje začiatok testovania s účastníkmi trhu. V nasledovných riadkoch nájdete všetky informácie potrebné pre účasť na testovaní v dňoch 6.,7.,8.,13.,14. a 16., augusta 2012.
Účelom testovania je oboznámiť vás s procesmi SK-CZ-HU MC, postupmi a časmi každodennej prevádzky, obzvlášť časov uzávierok a publikácie výsledkov. Rovnako budú testované aj procesy a časy týkajúce sa CZ-SK-HU MC fallback procedúry.
Majte prosím na pamäti, že testovanie neodráža skutočné cenové hladiny ani objemy. Všetky ceny a objemy publikované počas testovania, rovnako ako aj uskutočnené kontrakty v testovacom prostredí sú fiktívne a nie sú určené pre budúce cenové ani objemové analýzy. Zúčtovanie a vysporiadanie nebude počas testov simulované. Rovnako výsledky testov nebudú zasielané TSO.
Z dôvodu zaistenie dostatočnej likvidity a zníženia rizika výkyvu cien, budú zadávané od PX fiktívne objednávky.

Harmonogram testovania
Testy pre účastníkov trhu budú prebiehať v pracovných dňoch od 6. augusta 2012 do 16. augusta 2012
Štandardný deň: bude testovaný počas dvoch dní

  • pondelok 6. august
  • pondelok 13. august

Druhá aukcia: bude testovaná počas dvoch dní

  • utorok 7. august
  • utorok 14. august


Fallback: budú testované dva scenáre pre decoupling, jeden pred uzávierkou a druhý po uzávierke.

  • streda 8. august (decoupling po uzávierke)
  • štvrtok 16. august (decoupling pred uzávierkou)

Testy sa budú konať poobede, aby sa predišlo narušeniu činnosti denného trhu v doobedňajších hodinách. Počas testovacích dní sa bude postupovať podľa harmonogramu, ktorý bol zaslaný e-mailom. Časové intervaly medzi jednotlivými procesmi počas testovania sa budú držať reálnych intervalov, avšak budú posunuté oproti reálnej prevádzke.

Registrácia
V prípade záujmu o účasť na testovaní prosím zašlite vyplnený formulár (Application Form zaslaný e-mailom) na market@okte.sk najneskôr do 2.augusta 2012. Cieľom registrácie je zaručiť, aby zaregistrovaný účastník obdržal všetky informačné emaily počas testovania, a aby zbytočne nedochádzalo k narúšaniu testovania.

Prístup do testovacieho prostredia obchodného systému OKTE
V prípade záujmu o účasť na testovaní, je nutný prístup do testovacieho prostredia OKTE. Ak prístup zriadený nemáte, prosím kontaktujte nižšie uvedených operátorov OKTE.
Odporúčame Vám preverenie funkčnosti prístupu do testovacieho prostredia OKTE minimálne 2 dni pred zahájením testovania.

Pre prístup do testovacieho prostredia OKTE prosím použite odkaz www.test.isot.sk

Kontakt OKTE:
Telefonický kontakt počas testovania: +421 2 50 692 664
E-mail: market@okte.sk

Kontakt OKTE mimo testovania:
Martin Chochol
Mobile: +421 917 950 377
Tel.: +421 2 5069 2425

Michaela Moravcová
Tel.: +421 2 5069 2656

Bc. Milan Trávnik
Tel.: +421 2 5069 2657