Štart Market Coupling CZ-SK-HU

Zobraziť všetky
24.7.2012

Riadiaca skupina projektu CZ-SK-HU Market Coupling (MC) prerokovala vývoj projektu a jeho implementáciu. Keďže interné testovanie preukázalo celkovú pripravenosť všetkých IT systémov, projekt prináša možnosť testovania nového MC pre všetkých účastníkov trhu a subjekty zúčastňujúce sa cezhraničných prenosov. V prípade úspechu testov riadiaca skupina MC oznámi do 17. augusta 2012 deň uvedenia MC do prevádzky.

Tlačová správa:

MC_CZ-SK-HU_Tlacova_sprava_20120724