Spoločnosť OKTE, a.s. dosiahla v roku 2011 čistý zisk po zdanení 0,974 milióna EUR

Zobraziť všetky
14.6.2012

V sídle spoločnosti sa 14.6.2012 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti OKTE, a.s., ktoré prerokovalo a schválilo individuálnu účtovnú závierku a rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2011.

Spoločnosť OKTE, a.s.  dosiahla v roku 2011 celkové výnosy 331 343 765 EUR, pri celkových nákladoch (s daňou z príjmov) 330 369 549 eur. Zisk po zdanení bol vytvorený vo výške  974 217 EUR, z ktorého sa 683 583 EUR použije na zabezpečenie investičných akcií a 97 422 EUR na výplatu dividend.