Nová sekcia portálu ISZO

Zobraziť všetky
27.2.2012

Spoločnosť OKTE, a.s. pripravuje v testovacom prostredí portálu ISZO, ktorý je verejne prístupný na webe, novinku, ktorá si kladie za úlohu viac informovať subjekty zúčtovania o termínoch nahlasovania podkladov pre zúčtovateľa odchýlok od prevádzkovateľov sústav.

Uvedená sekcia bude slúžiť na zverejňovanie termínov nahlasovania podkladov zúčtovateľovi odchýlok od prevádzkovateľov sústav.

LINK:  www.test.iszo.sk

Hodnoty uvedené v testovacom prostredí sú fiktívne pre účely testovania.

Na email okte@okte.sk  radi uvítame Vaše návrhy k uvedenej sekcií.

Front Office OKTE, a.s.