Vyjadrenie k zverejneniu nameraných údajov 1-7 2010

Dňa 12.2.2012 Vám boli doručené upravené konečné vyhodnotenia odchýlok za mesiace január až júl 2010. Na základe podnetov, ktoré boli prerokované dňa 16.2.2012 na rokovaní zástupcov spoločnosti OKTE, a.s. a zástupcov združenia dodávateľov energií, sa spoločnosť OKTE, a.s. rozhodla zverejniť namerané údaje od prevádzkovateľov distribučných sústav, na základe ktorých OKTE, a.s. spracovalo upravené konečné vyhodnotenie odchýlok za mesiace január až júl 2010. Každý subjekt zúčtovania obdrží formou emailu svoje namerané údaje, ktoré boli použité pri spracovaní upraveného konečného vyhodnotenia odchýlok za mesiac január až júl od jednotlivých distribučných sústav.

Na záver si dovolíme vyjadriť ľútosť nad oneskoreným zaslaním upraveného konečného vyhodnotenie odchýlky za mesiac január až júl 2010, bolo to však spôsobené objektívnymi skutočnosťami, na ktoré naša spoločnosť nemá vplyv.

     Všetky oznamy