Zavedenie záporných cien od 1.2.2012

Zobraziť všetky
30.1.2012

Spoločnosť OKTE, a.s., oznamuje účastníkom organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou v SR, že v koordinácii s českým organizátorom trhu, spoločnosťou OTE, a.s., od obchodného dňa 1.2.2012 zavádza na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou možnosť nominácie záporných cien. Účastníci trhu tak budú môcť od 31.1.2012 v systéme XMtrade®/ISOT uvádzať v objednávkach na nákup aj v objednávkach na predaj elektriny pre obchodný deň 1.2.2012 a nasledujúce obchodné dni ceny v rozsahu -3 000,00 až +3 000,00 EUR/MWh. Súčasný rozsah cien 0,01 až 4 000,00 EUR/MWh platí pre objednávky do obchodného dňa 31.1.2012. Objednávky na predaj elektriny za záporné ceny sa budú tiež kontrolovať voči disponibilnej výške finančnej zábezpeke.

Po zavedení záporných cien na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou môže párovaním objednávok vzniknúť v niektorých obchodných hodinách aj nulová alebo záporná marginálna cena. Obchodovanie s elektrinou za záporné ceny je v zmysle stanoviska Daňového riaditeľstva SR zo dňa 4.10.2011 službou odberateľa elektriny poskytovanou dodávateľovi elektriny. Predaj elektriny za nulovú cenu má charakter dodania tovaru dodávateľom elektriny, ktoré je posudzované ako bezodplatné dodanie. V súlade so stanoviskom Colného riaditeľstva SR zo dňa 28.6.2011 predmetom spotrebnej dane z elektriny v prípade vzniku daňovej povinnosti je však celkový objem elektriny predanej za kladné, nulové aj za záporné ceny. Spotrebná daň z elektriny predanej za záporné ceny nie je predmetom dane z pridanej hodnoty.

Denné zúčtovanie výsledkov DT bude prebiehať na základe konfirmácie pohľadávok a záväzkov OKTE, ktorá bude doplnená o príslušné platby za nákup elektriny za záporné ceny a za predaj elektriny za záporné ceny. Mesačné vyúčtovanie výsledkov DT bude prebiehať formou vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru a samostatnej vyúčtovacej faktúry za poskytnutie služby, vystavených na základe mesačnej konfirmácie OKTE. Mesačné vyúčtovacie faktúry za poskytnutie služby vystaví v rámci mesačného zúčtovania DT každý účastník trhu, ktorý nakúpil elektrinu na organizovanom krátkodobom trhu s elektrinou v obchodných hodinách, v ktorých vyšla záporná marginálna cena. Spotrebná daň z elektriny predanej účastníkovi trhu za záporné ceny bude v prípade vzniku daňovej povinnosti zúčtovaná vo vyúčtovacej faktúre OKTE, a.s., za dodávku tovaru.

Vzory dokladov zo systému XMtrade®/ISOT ako aj stanoviská Daňového riaditeľstva SR a Colného riaditeľstva SR k problematike zohľadnenia daní po zavedení záporných cien na DT nájdete v prílohe tohto oznamu.

V súvislosti so zavedením záporných cien na DT bola v rámci systému XMtrade®/ISOT rozšírená webová služba EVALUATIONS pre sprístupnenie výsledkov a vyhodnotenia DT. V prílohe je priložená aktualizovaná verzia Technickej špecifikácie externých rozhraní ISOT.

Vzory dokladov
Veľkosť 185,57 kB

Stanovisko DR SR
Veľkosť 686,15 kB

Stanovisko CR SR
Veľkosť 1 263,66 kB

ISOT Technická špecifikácia externých rozhraní pre účastníkov trhu
Veľkosť 1 307,10 kB