Prechod na stredoeurópsky čas

V nedeľu 31. októbra 2021 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny na 2:00 hodinu SEČ.

ISOT

Obchodný deň v nedeľu 31. októbra 2021 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00 hod. 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00, (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Zobrazenie obchodných periód v Obchodnej obrazovke VDT bude pre obchodný deň 31. októbra 2021 nasledovné:

  • 1. o. h. zodpovedajúca intervalu 0:00 – 1:00 bude označená ako „00 – 01“, prípadne počas 30. októbra 2021 ako „T00-01“,
  • 2. o. h. zodpovedajúca intervalu 1:00 – 2:00 bude označená ako „01 – 02a“, prípadne počas 30. októbra 2021 ako „T01-02a“,
  • 3. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 – 3:00 (SELČ) bude označená ako „02a – 02b“, prípadne počas 30. októbra 2021 ako „T02a-02b“,
  • 4. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 – 3:00 (SEČ) bude označená ako „02b – 03“, prípadne počas 30. októbra 2021 ako „T02b-03“,

Ostatné obchodné hodiny budú korešpondovať s lokálnym časom (SEČ), pričom posledná obchodná hodina bude:

  • o. h. zodpovedajúca intervalu 23:00 – 24:00 bude označená ako „23 – 24“, prípadne ako „T23-24“. počas 30. októbra 2021

ISZO

Obchodný deň v nedeľu 31. októbra 2021 bude mať 25 obchodných hodín v štvrťhodinovom
rozlíšení, to znamená, že denné diagramy budú obsahovať 100 hodnôt (obchodných periód) 1. - 4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 5. - 8. o.p. 1:00 - 2:00, 9. - 12. o.p. 2:00 - 3:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 2:00 - 3:00 (SEČ), 17. - 20. o.p. 4:00 - 5:00 atď., až 97. - 100. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Vnútrodenná registrácia pre obchodný deň 31. októbra 2021 sa bude spracovávať v 25 časových oknách, ktoré zodpovedajú príslušným obchodným hodinám. 3. časové okno vnútrodennej registrácie preto bude v rozsahu 2:00 SELČ - 3:00 SELČ a 4. časové okno vnútrodennej registrácie bude v rozsahu 2:00 SEČ - 3:00 SEČ. Uzávierka príjmu zmien v denných diagramoch pre obchodnú hodinu sa v rámci vnútrodennej registrácie vykoná 30 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny a zmeny denných diagramov pre obchodnú hodinu budú v rámci vnútrodennej registrácie potvrdené 15 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny.

ISOM/ISCF

Priebehové merania pre odberné a odovzdávacie miesta a priebehové merania za výrobne (svorky generátorov a vlastné spotreby) za obchodný deň 31. októbra 2021 budú obsahovať 100 periód. Pri nahlasovaní údajov cez webové služby bude mať perióda rozsah 202110310245-202110310200.

RRM

Obchodný deň v nedeľu 31. októbra 2021 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2. o.h. 1:00 - 2:00, 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00 (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Zmena v reportovaní sa bude týkať používateľov, ktorí nahlasujú svoje reporty cez automatizované rozhrania alebo upload zo súboru XML vo forme diagramu, prípadne používateľov využívajúcich nahlasovanie reportov cez formuláre „Štandardný kontrakt – všeobecný“ (iba v prípade reportovania obchodov vo forme diagramu) a „Štandardný kontrakt – diagram“.

Prechodná hodina sa v diagrame obchodu (sekcia Detail obchodu – podrobný rozpis obchodu) odreportuje zopakovaním časového intervalu tretej obchodnej periódy v lokálnom čase:

  • 1. o. h. zodpovedajúca intervalu 0:00 – 1:00 bude odreportovaná ako 00:00 – 01:00,
  • 2. o. h. zodpovedajúca intervalu 1:00 – 2:00 bude odreportovaná ako 01:00 – 02:00,
  • 3. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 – 3:00 (SELČ) bude odreportovaná ako 02:00 – 03:00,
  • 4. o. h. zodpovedajúca intervalu 2:00 – 3:00 (SEČ) bude odreportovaná ako 02:00 – 03:00.

Zachovaním poradia obchodných periód sa zabezpečí správne nahlásenie hodín prechodného dňa.

     Všetky oznamy