Prvá aukcia záruk pôvodu elektriny

Spoločnosť OKTE, a.s., dňa 5.11.2020 úspešne zrealizovala a uzatvorila prvú elektronickú aukciu na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruky pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou. Aukcia bola vyhlásená podľa platných pravidiel 14 dní pred jej konaním 22.10.2020.

Do aukcie vstúpili záruky pôvodu v celkovom množstve 708,421 GWh zo solárnych a vodných zdrojov. Účastníci aukcie mohli zadávať objednávky na záruky pôvodu podľa typu zdroja a podľa kategórie životnosti 3 až 6 alebo 6 až 9 mesiacov.

Akcie sa zúčastnilo 8 subjektov a spolu sa zobchodovali záruky v objeme 342,8 GWh. Minimálna cena bola na úrovni 0,13 EUR/MWh , maximálna cena na úrovni 0,35 EUR/MWh a priemerná cena dosiahla hodnotu na 0,25 EUR/MWh, pričom boli uspokojené všetky objednávky.

OKTE, a.s. plánuje organizovať aukcie na záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruk pôvodu elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou s trojmesačnou periodicitou.

     Všetky oznamy