Prezentácie zo seminárov OKTE, a.s. k poskytovaniu údajov

Zobraziť všetky
20.12.2017

OKTE, a.s. pripravilo a zorganizovalo semináre na tému „Poskytovanie údajov výrobcami elektriny a prevádzkovateľmi distribučných sústav do Informačného systému operátora meraní (ISOM)“, ktoré sa konali v dňoch 27.11.2017 a 5.12.2017 v Bratislave.

Cieľom seminárov bolo:

  1. zdôrazniť princípy poskytovania údajov zo strany výrobcov elektriny a prevádzkovateľov sústav s vysvetlením týchto princípov na jednopólových schémach zapojenia sústav a zariadení na výrobu elektriny,

  2. poukázať na najčastejšie chyby výrobcov elektriny a prevádzkovateľov sústav pri poskytovaní údajov do ISOM, vrátane vysvetlenia dopadov na ostatných účastníkov trhu, ktoré spôsobujú nesprávne údaje.

Súčasťou prednášok boli aj praktické ukážky správneho zadávania údajov do ISOM.

Prezentácie z podujatí si môžete stiahnuť TU.