Cenové rozhodnutie na rok 2016

Zobraziť všetky
10.2.2016

Vážení obchodní partneri,

oznamujeme Vám, že Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2016/E zo dňa 29.12.2015 bola stanovená od 1.1.2016:

  • Tarifa za systémové služby, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2016 vo výške 7,0500 €/MWh (TSS2016)
  • Tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá sa uplatňuje na koncovú spotrebu elektriny na vymedzenom území na rok 2016 vo výške 22,9000 €/MWh (TPS2016).

Príloha: Cenové rozhodnutie na rok 2016 (1,4 MB)