Prechod na stredoeurópsky čas

Zobraziť všetky
21.10.2015

V nedeľu 25. októbra 2015 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ.

  • ISOT

V nedeľu 25. októbra 2015 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. Obchodný deň v nedeľu 25. októbra 2015 bude mať 25 obchodných hodín. 1. obchodná hodina (o.h.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 2.o.h. 1:00 - 2:00, 3. o.h. 2:00 - 3:00 (SELČ), 4. o.h. 2:00 - 3:00 (SEČ), 5. o.h. 3:00 - 4:00, atď., až 25. o.h. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

  •  ISZO

V nedeľu 25. októbra 2015 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). To znamená, že sa o 3:00 hodine SELČ posunú hodiny späť na 2:00 hodinu SEČ. Obchodný deň v nedeľu 25. októbra 2015 bude mať 25 obchodných hodín v štvrťhodinovom rozlíšení, to znamená, že denné diagramy budú obsahovať 100 hodnôt (obchodných periód). 1. - 4. obchodná perióda (o.p.) zodpovedá intervalu 0:00 - 1:00 hod, 5. - 8. o.p. 1:00 - 2:00, 9. - 12. o.p. 2:00 - 3:00 (SELČ), 13. - 16. o.p. 2:00 - 3:00 (SEČ), 7. - 20. o.p. 4:00 - 5:00 atď., až 97. - 100. o.p. zodpovedá intervalu 23:00 - 24:00.

Vnútrodenná registrácia pre obchodný deň 25. októbra 2015 sa bude spracovávať v 25 časových oknách, ktoré zodpovedajú príslušným obchodným hodinám. 3. časové okno vnútrodennej registrácie preto bude v rozsahu 2:00 SELČ - 3:00 SELČ a 4. časové okno vnútrodennej registrácie bude v rozsahu 2:00 SEČ - 3:00 SEČ. Uzávierka príjmu zmien v denných diagramoch pre obchodnú hodinu sa v rámci vnútrodennej registrácie vykoná 30 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny a zmeny denných diagramov pre obchodnú hodinu budú v rámci vnútrodennej registrácie potvrdené 15 minút pred začiatkom príslušnej obchodnej hodiny.

  •  ISOM/ISCF

V nedeľu 25. októbra 2015 o 3:00 hodine v noci príde ku zmene stredoeurópskeho letného času (SELČ) na stredoeurópsky čas (SEČ). Priebehové merania pre odberné a odovzdávacie miesta za obchodný deň 25.10.2015 budú obsahovať 100 periód. Pri nahlasovaní údajov cez webové služby bude mať 12-ta perióda rozsah 201510250245-201510250200.