Sprístupnenie meraní IMS koncovým odberateľom od 1.7.2015

Zobraziť všetky
1.7.2015

S účinnosťou od 1.7.2015 nadobúda účinnosť časť (§ 6) vyhlášky Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Na základe tejto vyhlášky OKTE, a.s. má povinnosť sprístupniť namerané údaje inteligentnými meracími systémami koncovým odberateľom, ktorí o to požiadajú.

Pre získanie prístupu k nameraným údajom z inteligentných meracích systémov odberateľ musí spĺňať nasledovné kritériá:

  • je odberateľom elektriny v danom odbernom mieste,
  • na odbernom mieste je nainštalovaný inteligentný merací systém.

V prípade, že spĺňate vyššie uvedené požiadavky a máte záujem o prístup k údajom z inteligentných meracích systémov, ktoré boli nahlásené do informačného systému OKTE, a.s., vyplňte registračný formulár TU.