Denné výsledky DT

1. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 609,20 2 17,10 18 626,30
Ponuka 22 1 166,80 2 186,00 24 1 352,80
Rozdiel 557,60
Oblastná cena 38,02 EUR/MWh

2. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 586,10 2 17,10 18 603,20
Ponuka 22 1 218,20 2 196,00 24 1 414,20
Rozdiel 632,10
Oblastná cena 24,14 EUR/MWh

3. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 616,90 2 17,10 19 634,00
Ponuka 21 1 119,50 2 196,00 23 1 315,50
Rozdiel 502,60
Oblastná cena 19,98 EUR/MWh

4. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 613,70 2 17,10 18 630,80
Ponuka 21 1 129,00 2 196,00 23 1 325,00
Rozdiel 515,30
Oblastná cena 19,98 EUR/MWh

5. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 692,50 2 17,10 19 709,60
Ponuka 20 1 195,10 3 196,00 23 1 391,10
Rozdiel 502,60
Oblastná cena 25,06 EUR/MWh

6. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 807,50 2 73,10 22 880,60
Ponuka 18 1 081,30 4 192,00 22 1 273,30
Rozdiel 273,80
Oblastná cena 46,06 EUR/MWh

7. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 115,20 1 108,00 24 1 223,20
Ponuka 16 1 000,80 1 0,10 17 1 000,90
Rozdiel -114,40
Oblastná cena 60,49 EUR/MWh

8. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 1 232,90 3 209,50 25 1 442,40
Ponuka 15 982,30 1 0,10 16 982,40
Rozdiel -250,60
Oblastná cena 77,59 EUR/MWh

9. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 1 229,70 3 147,50 25 1 377,20
Ponuka 14 1 160,20 1 0,10 15 1 160,30
Rozdiel -69,50
Oblastná cena 79,19 EUR/MWh

10. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 1 269,90 3 155,50 25 1 425,40
Ponuka 13 1 151,20 1 0,10 14 1 151,30
Rozdiel -118,70
Oblastná cena 80,67 EUR/MWh

11. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 259,40 2 74,40 25 1 333,80
Ponuka 12 839,00 1 0,10 13 839,10
Rozdiel -420,40
Oblastná cena 77,01 EUR/MWh

12. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 406,90 2 71,00 25 1 477,90
Ponuka 12 829,20 1 0,10 13 829,30
Rozdiel -577,70
Oblastná cena 74,74 EUR/MWh

13. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 340,90 2 68,40 25 1 409,30
Ponuka 13 836,00 1 0,10 14 836,10
Rozdiel -504,90
Oblastná cena 71,22 EUR/MWh

14. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 25 1 340,00 0 13,90 25 1 353,90
Ponuka 13 822,50 1 0,10 14 822,60
Rozdiel -517,50
Oblastná cena 69,33 EUR/MWh

15. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 24 1 300,40 0 4,00 24 1 304,40
Ponuka 14 815,80 1 0,10 15 815,90
Rozdiel -484,60
Oblastná cena 67,70 EUR/MWh

16. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 186,70 0 10,10 23 1 196,80
Ponuka 14 778,00 1 0,10 15 778,10
Rozdiel -408,70
Oblastná cena 68,38 EUR/MWh

17. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 1 313,30 1 3,00 23 1 316,30
Ponuka 15 914,70 1 0,10 16 914,80
Rozdiel -398,60
Oblastná cena 71,35 EUR/MWh

18. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 1 115,10 3 156,90 23 1 272,00
Ponuka 18 1 140,70 1 0,10 19 1 140,80
Rozdiel 25,60
Oblastná cena 79,95 EUR/MWh

19. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 1 133,30 3 154,50 23 1 287,80
Ponuka 17 1 173,30 2 2,10 19 1 175,40
Rozdiel 40,00
Oblastná cena 80,57 EUR/MWh

20. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 1 090,20 3 157,90 23 1 248,10
Ponuka 18 935,30 2 3,10 20 938,40
Rozdiel -154,90
Oblastná cena 76,00 EUR/MWh

21. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 1 164,40 2 200,70 23 1 365,10
Ponuka 15 959,90 1 0,10 16 960,00
Rozdiel -204,50
Oblastná cena 66,04 EUR/MWh

22. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 23 1 155,30 0 56,00 23 1 211,30
Ponuka 15 1 030,10 3 192,10 18 1 222,20
Rozdiel -125,20
Oblastná cena 58,00 EUR/MWh

23. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 1 020,80 1 110,00 23 1 130,80
Ponuka 14 1 002,10 3 175,10 17 1 177,20
Rozdiel -18,70
Oblastná cena 53,34 EUR/MWh

24. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 925,40 1 58,10 22 983,50
Ponuka 17 1 087,30 3 152,00 20 1 239,30
Rozdiel 161,90
Oblastná cena 46,83 EUR/MWh