Denné výsledky DT

1. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 662,40 2 10,10 20 672,50
Ponuka 15 901,10 2 7,10 17 908,20
Rozdiel 238,70
Oblastná cena 113,47 EUR/MWh

2. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 588,80 2 10,10 20 598,90
Ponuka 15 705,40 2 22,00 17 727,40
Rozdiel 116,60
Oblastná cena 106,28 EUR/MWh

3. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 610,30 3 10,10 20 620,40
Ponuka 15 729,40 2 22,10 17 751,50
Rozdiel 119,10
Oblastná cena 102,05 EUR/MWh

4. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 618,60 2 5,00 20 623,60
Ponuka 15 736,70 2 22,00 17 758,70
Rozdiel 118,10
Oblastná cena 92,12 EUR/MWh

5. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 659,70 1 7,00 20 666,70
Ponuka 14 717,90 3 22,10 17 740,00
Rozdiel 58,20
Oblastná cena 97,17 EUR/MWh

6. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 798,40 1 11,00 20 809,40
Ponuka 14 886,00 2 7,10 16 893,10
Rozdiel 87,60
Oblastná cena 114,97 EUR/MWh

7. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 1 002,10 0 11,00 21 1 013,10
Ponuka 13 783,50 3 6,10 16 789,60
Rozdiel - 218,60
Oblastná cena 165,10 EUR/MWh

8. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 1 017,40 1 98,20 22 1 115,60
Ponuka 11 956,10 2 5,10 13 961,20
Rozdiel - 61,30
Oblastná cena 215,90 EUR/MWh

9. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 925,70 1 122,90 23 1 048,60
Ponuka 10 941,30 2 7,10 12 948,40
Rozdiel 15,60
Oblastná cena 235,68 EUR/MWh

10. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 939,20 2 118,10 23 1 057,30
Ponuka 10 966,60 2 5,10 12 971,70
Rozdiel 27,40
Oblastná cena 224,70 EUR/MWh

11. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 856,90 2 124,90 21 981,80
Ponuka 11 976,70 2 5,10 13 981,80
Rozdiel 119,80
Oblastná cena 214,55 EUR/MWh

12. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 927,80 2 172,40 23 1 100,20
Ponuka 10 788,10 3 6,10 13 794,20
Rozdiel - 139,70
Oblastná cena 199,42 EUR/MWh

13. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 22 912,10 1 170,00 23 1 082,10
Ponuka 10 738,30 3 6,10 13 744,40
Rozdiel - 173,80
Oblastná cena 199,64 EUR/MWh

14. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 870,70 1 170,00 22 1 040,70
Ponuka 10 732,80 3 6,10 13 738,90
Rozdiel - 137,90
Oblastná cena 188,69 EUR/MWh

15. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 821,50 2 171,00 23 992,50
Ponuka 11 697,70 3 6,10 14 703,80
Rozdiel - 123,80
Oblastná cena 182,00 EUR/MWh

16. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 744,30 1 177,50 21 921,80
Ponuka 11 632,30 3 6,10 14 638,40
Rozdiel - 112,00
Oblastná cena 171,60 EUR/MWh

17. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 762,30 1 179,90 21 942,20
Ponuka 11 600,00 3 6,10 14 606,10
Rozdiel - 162,30
Oblastná cena 172,09 EUR/MWh

18. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 789,20 1 181,90 21 971,10
Ponuka 12 594,30 2 6,10 14 600,40
Rozdiel - 194,90
Oblastná cena 183,27 EUR/MWh

19. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 902,20 1 123,90 21 1 026,10
Ponuka 13 808,30 2 6,10 15 814,40
Rozdiel - 93,90
Oblastná cena 184,80 EUR/MWh

20. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 988,70 0 17,10 20 1 005,80
Ponuka 12 828,70 3 6,10 15 834,80
Rozdiel - 160,00
Oblastná cena 166,13 EUR/MWh

21. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 1 055,80 1 44,10 20 1 099,90
Ponuka 14 738,80 3 6,10 17 744,90
Rozdiel - 317,00
Oblastná cena 171,65 EUR/MWh

22. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 961,10 1 7,00 20 968,10
Ponuka 14 715,30 4 57,10 18 772,40
Rozdiel - 245,80
Oblastná cena 94,98 EUR/MWh

23. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 1 077,80 3 229,50 22 1 307,30
Ponuka 15 703,30 2 5,10 17 708,40
Rozdiel - 374,50
Oblastná cena 247,43 EUR/MWh

24. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 1 077,10 2 151,40 21 1 228,50
Ponuka 16 747,10 1 7,00 17 754,10
Rozdiel - 330,00
Oblastná cena 104,01 EUR/MWh