Denné výsledky DT

1. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 487,60 2 144,50 18 632,10
Ponuka 19 951,10 2 386,80 21 1 337,90
Rozdiel 463,50
Oblastná cena 58,90 EUR/MWh

2. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 15 438,80 3 146,40 18 585,20
Ponuka 22 1 262,40 0 134,30 22 1 396,70
Rozdiel 823,60
Oblastná cena 58,51 EUR/MWh

3. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 15 477,30 3 146,40 18 623,70
Ponuka 22 1 400,30 0 31,30 22 1 431,60
Rozdiel 923,00
Oblastná cena 58,48 EUR/MWh

4. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 15 475,60 3 146,40 18 622,00
Ponuka 22 1 406,00 0 31,30 22 1 437,30
Rozdiel 930,40
Oblastná cena 57,37 EUR/MWh

5. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 522,60 2 146,60 18 669,20
Ponuka 22 1 275,00 0 133,60 22 1 408,60
Rozdiel 752,40
Oblastná cena 57,01 EUR/MWh

6. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 573,90 2 153,10 19 727,00
Ponuka 20 1 190,80 0 142,10 20 1 332,90
Rozdiel 616,90
Oblastná cena 58,48 EUR/MWh

7. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 702,60 2 200,50 21 903,10
Ponuka 16 1 186,00 2 102,00 18 1 288,00
Rozdiel 483,40
Oblastná cena 73,70 EUR/MWh

8. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 811,90 3 205,00 21 1 016,90
Ponuka 18 1 271,10 1 75,00 19 1 346,10
Rozdiel 459,20
Oblastná cena 82,00 EUR/MWh

9. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 786,20 2 233,30 19 1 019,50
Ponuka 18 1 203,80 1 166,00 19 1 369,80
Rozdiel 417,60
Oblastná cena 87,46 EUR/MWh

10. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 822,40 1 232,30 19 1 054,70
Ponuka 18 1 222,30 1 85,00 19 1 307,30
Rozdiel 399,90
Oblastná cena 79,55 EUR/MWh

11. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 759,90 1 233,90 18 993,80
Ponuka 17 1 313,40 1 98,00 18 1 411,40
Rozdiel 553,50
Oblastná cena 75,80 EUR/MWh

12. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 829,60 1 227,90 19 1 057,50
Ponuka 16 1 237,60 1 87,00 17 1 324,60
Rozdiel 408,00
Oblastná cena 64,18 EUR/MWh

13. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 813,60 1 227,00 18 1 040,60
Ponuka 18 1 067,70 1 87,00 19 1 154,70
Rozdiel 254,10
Oblastná cena 67,01 EUR/MWh

14. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 764,70 2 438,80 19 1 203,50
Ponuka 17 1 068,90 1 87,00 18 1 155,90
Rozdiel 304,20
Oblastná cena 65,60 EUR/MWh

15. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 717,90 2 418,00 19 1 135,90
Ponuka 17 1 139,70 1 87,00 18 1 226,70
Rozdiel 421,80
Oblastná cena 61,89 EUR/MWh

16. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 644,80 2 410,90 20 1 055,70
Ponuka 18 1 122,20 1 84,00 19 1 206,20
Rozdiel 477,40
Oblastná cena 61,01 EUR/MWh

17. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 670,30 1 214,90 18 885,20
Ponuka 18 1 065,80 1 83,00 19 1 148,80
Rozdiel 395,50
Oblastná cena 63,97 EUR/MWh

18. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 660,60 1 227,90 18 888,50
Ponuka 19 1 012,30 1 80,00 20 1 092,30
Rozdiel 351,70
Oblastná cena 70,82 EUR/MWh

19. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 664,50 1 225,90 18 890,40
Ponuka 22 1 095,70 1 79,00 23 1 174,70
Rozdiel 431,20
Oblastná cena 75,75 EUR/MWh

20. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 712,30 4 231,10 20 943,40
Ponuka 22 1 192,10 1 157,00 23 1 349,10
Rozdiel 479,80
Oblastná cena 83,44 EUR/MWh

21. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 857,60 5 246,60 21 1 104,20
Ponuka 22 1 296,60 1 159,00 23 1 455,60
Rozdiel 439,00
Oblastná cena 89,44 EUR/MWh

22. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 702,70 3 233,10 21 935,80
Ponuka 21 1 222,90 1 84,00 22 1 306,90
Rozdiel 520,20
Oblastná cena 75,98 EUR/MWh

23. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 586,30 2 219,00 20 805,30
Ponuka 20 1 104,40 2 205,00 22 1 309,40
Rozdiel 518,10
Oblastná cena 70,41 EUR/MWh

24. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 516,10 4 175,50 20 691,60
Ponuka 21 1 000,60 2 347,80 23 1 348,40
Rozdiel 484,50
Oblastná cena 61,00 EUR/MWh