Denné výsledky DT

Dátum:
Informácia o grafe info
Podrobnosti o hodnote
Po zaťažení konkrétneho bodu grafu myšou sa zobrazia podrobnosti o hodnote.
Priblíženie
Graf umožňuje priblíženie vzhľadom na x-ovú a y-ovú os. Priblíženie je možné vykonať vyznačením požadovanej plochy grafu myšou. Na zrušenie priblíženia slúži tlačidlo v pravom hornom rohu grafu.
Skrývanie / zobrazovanie hodnôt
Kliknutím na položku legendy je možné skryť alebo zobraziť konkrétny typ údajov na grafe.
Export
V pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo umožňujúce export do formátov JPG, PNG, PDF a SVG. Exportuje sa práve zobrazené priblíženie.