Denné výsledky DT

1. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 427,90 2 130,00 16 557,90
Ponuka 20 1 068,10 0 28,00 20 1 096,10
Rozdiel 640,20
Oblastná cena 85,42 EUR/MWh

2. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 470,30 2 79,20 16 549,50
Ponuka 22 1 158,30 0 32,50 22 1 190,80
Rozdiel 688,00
Oblastná cena 78,59 EUR/MWh

3. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 464,00 2 76,50 16 540,50
Ponuka 23 1 006,70 0 32,40 23 1 039,10
Rozdiel 542,70
Oblastná cena 77,79 EUR/MWh

4. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 532,20 2 6,50 16 538,70
Ponuka 23 909,50 0 32,40 23 941,90
Rozdiel 377,30
Oblastná cena 75,03 EUR/MWh

5. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 539,30 2 7,00 16 546,30
Ponuka 23 985,00 0 33,40 23 1 018,40
Rozdiel 445,70
Oblastná cena 75,01 EUR/MWh

6. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 473,40 2 75,90 16 549,30
Ponuka 22 1 142,50 0 32,40 22 1 174,90
Rozdiel 669,10
Oblastná cena 78,61 EUR/MWh

7. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 497,60 4 128,10 21 625,70
Ponuka 17 1 136,00 1 20,10 18 1 156,10
Rozdiel 638,40
Oblastná cena 100,82 EUR/MWh

8. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 593,80 3 152,00 21 745,80
Ponuka 17 1 165,50 1 0,10 18 1 165,60
Rozdiel 571,70
Oblastná cena 130,00 EUR/MWh

9. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 521,50 2 150,80 19 672,30
Ponuka 16 1 184,90 1 0,10 17 1 185,00
Rozdiel 663,40
Oblastná cena 118,52 EUR/MWh

10. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 20 607,90 1 142,50 21 750,40
Ponuka 15 1 017,40 1 5,10 16 1 022,50
Rozdiel 409,50
Oblastná cena 104,06 EUR/MWh

11. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 603,00 0 139,90 21 742,90
Ponuka 14 981,80 1 5,10 15 986,90
Rozdiel 378,80
Oblastná cena 96,23 EUR/MWh

12. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 658,20 0 138,10 21 796,30
Ponuka 12 947,80 1 5,10 13 952,90
Rozdiel 289,60
Oblastná cena 95,21 EUR/MWh

13. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 623,90 0 138,10 19 762,00
Ponuka 11 921,60 2 6,10 13 927,70
Rozdiel 297,70
Oblastná cena 94,79 EUR/MWh

14. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 609,50 0 138,00 19 747,50
Ponuka 11 894,50 2 4,10 13 898,60
Rozdiel 285,00
Oblastná cena 88,96 EUR/MWh

15. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 571,60 0 138,00 19 709,60
Ponuka 11 902,60 1 1,10 12 903,70
Rozdiel 331,00
Oblastná cena 85,48 EUR/MWh

16. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 554,10 0 137,00 19 691,10
Ponuka 12 878,40 1 1,10 13 879,50
Rozdiel 324,30
Oblastná cena 85,42 EUR/MWh

17. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 560,70 1 140,90 22 701,60
Ponuka 14 845,90 1 1,10 15 847,00
Rozdiel 285,20
Oblastná cena 87,93 EUR/MWh

18. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 21 544,40 0 139,90 21 684,30
Ponuka 14 820,10 1 0,10 15 820,20
Rozdiel 275,70
Oblastná cena 99,79 EUR/MWh

19. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 486,30 3 161,90 20 648,20
Ponuka 18 949,90 1 0,10 19 950,00
Rozdiel 463,60
Oblastná cena 115,42 EUR/MWh

20. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 18 495,80 2 160,90 20 656,70
Ponuka 18 1 244,80 1 5,10 19 1 249,90
Rozdiel 749,00
Oblastná cena 119,52 EUR/MWh

21. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 17 648,20 2 159,90 19 808,10
Ponuka 17 1 422,20 1 5,10 18 1 427,30
Rozdiel 774,00
Oblastná cena 117,76 EUR/MWh

22. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 19 579,50 2 147,70 21 727,20
Ponuka 17 1 447,10 2 14,10 19 1 461,20
Rozdiel 867,60
Oblastná cena 110,00 EUR/MWh

23. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 16 548,30 4 122,60 20 670,90
Ponuka 16 1 029,30 1 11,10 17 1 040,40
Rozdiel 481,00
Oblastná cena 104,90 EUR/MWh

24. perióda

Úspešný Neúspešný Celkovo
Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh) Počet Množstvo (MWh)
Dopyt 14 454,60 2 142,50 16 597,10
Ponuka 20 1 009,20 0 7,10 20 1 016,30
Rozdiel 554,60
Oblastná cena 90,82 EUR/MWh