Nový produkt v portfóliu OKTE – bloková objednávka na nákup

OKTE, a.s. má od obchodného dňa 01. 06. 2020 v obchodnom systéme XMTrade/ISOT pre organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou dostupný nový produkt – blokovú objednávku na nákup. OKTE, a.s. týmto reaguje na požiadavky účastníkov trhu s elektrinou o rozšírenie portfólia produktov. Viac informácií tu.

     Všetky oznamy