OKTE oznamuje nasadenie blokovej objednávky na nákup elektrickej energie v informačnom systéme ISOT

Spoločnosť OKTE oznamuje, že na základe úspešného otestovania nového typu objednávky na nákup elektrickej energie s celkovou akceptáciou prvého bloku (t.j. blokovej objednávky na nákup) s účastníkmi trhu, ako aj s partnermi v rámci 4MMC, bude bloková objednávka nasadená do prevádzky odo dňa 27. 05. 2020. Objednávky tohto typu bude možné zadávať najskôr na obchodný deň 01. 06. 2020.

Pri objednávke na nákup s komplexnou podmienkou nebude možná aplikácia výkonovej deliteľnosti a nebude platná pri lokálnom párovaní v prípade decouplingu v rámci 4MMC. Viac informácií o novom type objednávky je k dispozícií v prevádzkovom poriadku OKTE, a.s. účinnom od 01. 06. 2020, ktorý je dostupný tu.

Zmeny v prevádzkovom poriadku účinnom od 01. 06. 2020 sa týkajú výhradne obchodovania na krátkodobom cezhraničnom trhu s elektrinou.

     Všetky oznamy