Zmena tarify za prevádzkovanie systému

Vážení obchodní partneri,
oznamujeme Vám, že na základe cenového rozhodnutia č. 0275/2018/E sa od 1.9.2018 mení tarifa za prevádzkovanie systému na 26,9880 €/MWh.

Cenové rozhodnutie je zverejnené tu

     Všetky oznamy