Vyhodnotenie štandardov kvality (január - august 2012)

Dovoľujeme si Vás týmto informovať o Vyhodnotení štandardov kvality za obdobie 1.1.2012 - 31.8.2012, vypracovaných podľa Vyhlášky č. 315/2008 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 26. júna 2008, ktorou sa ustanovuje povinnosť sledovať, vyhodnocovať a zverejňovať  štandardy kvality regulovaným subjektom.

Príloha

     Všetky oznamy