Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT

Base
65,30 €/MWh
+17,07%
Off-peak
64,95 €/MWh
+23,28%
Peak
65,66 €/MWh
+11,51%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO

Denná hodnota Co
125,00 €/MWh
Priemerná denná SO
-2,930 MWh
+84,68%
KZPO
1,000