Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 19.10.2021

Base
164,49 €/MWh
- 22,37%
Off-peak
135,43 €/MWh
-17,81%
Peak
193,55 €/MWh
-25,27%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 17.10.2021

Denná hodnota Co
157,45 €/MWh
Priemerná denná SO
-7,543 MWh
+163,62%
KZPO
1,000