Cenník pre 2. etapu

Cenník za sprostredkovanie vykazovania transakcií zrealizovaných mimo organizovaný krátkodobý trh (tzv. OTC transakcie), platný od 7. 9. 2015 (121 kB)