Celkové výsledky VDT

Dátum nie je v správnom formáte
Zvoľte dátum v minulosti
Base
77,70 €/MWh
+0,48 %
Off-peak
82,92 €/MWh
+0,50 %
Peak
76,38 €/MWh
+0,50 %
Perióda Objednávky na nákup
(MWh)
Objednávky na predaj
(MWh)
Zobchodovaný nákup
(MWh)
Zobchodovaný predaj
(MWh)
Rozdiel zobchodovaných
(MWh)
Priemerná cena obchodov
(€/MWh)
Váženy priemer cien obchodov
(€/MWh)
Zobchodované množstvo
(MWh)
Vážený priemer cien zobchodovaných jednoduchých objednávok
(€/MWh)
Zobchodované množstvo jednoduchých objednávok
(MWh)
1 13,000 11,000 4,000 4,000 0,000 52,00 52,00 4,00 55,00 8,00
2 18,000 9,000 4,000 4,000 0,000 54,50 54,50 4,00 60,00 8,00
3 19,000 9,000 4,000 4,000 0,000 54,50 54,50 4,00 60,00 8,00
4 15,000 11,000 4,000 4,000 0,000 53,45 53,45 4,00 57,90 8,00
5 15,000 15,000 8,000 8,000 0,000 56,00 53,50 8,00 51,00 16,00
6 21,000 18,000 13,000 13,000 0,000 60,00 59,69 13,00 59,45 26,00
7 22,000 22,000 17,000 17,000 0,000 76,75 79,53 17,00 82,00 34,00
8 16,000 27,000 9,000 9,000 0,000 80,33 83,56 9,00 90,00 18,00
9 21,000 48,000 13,000 13,000 0,000 66,75 70,38 13,00 70,38 26,00
10 51,000 41,000 21,000 21,000 0,000 70,83 73,57 21,00 73,57 42,00
11 109,000 78,000 48,000 48,000 0,000 75,14 78,77 48,00 78,45 96,00
12 140,000 174,000 94,000 94,000 0,000 77,07 79,48 94,00 79,38 188,00
13 181,000 128,000 93,000 93,000 0,000 79,82 79,83 93,00 79,83 186,00
14 291,000 83,000 68,000 68,000 0,000 70,90 72,57 68,00 72,57 136,00
15 307,000 108,000 55,000 55,000 0,000 72,00 72,27 55,00 72,78 110,00
16 271,000 107,000 53,000 53,000 0,000 72,60 72,53 53,00 72,68 106,00
17 175,000 97,000 50,000 50,000 0,000 62,08 65,40 50,00 63,75 100,00
18 152,000 75,000 45,000 45,000 0,000 76,50 78,82 45,00 77,27 90,00
19 184,000 64,000 44,000 44,000 0,000 89,00 85,07 44,00 90,94 88,00
20 126,000 97,000 47,000 47,000 0,000 89,00 85,36 47,00 91,88 94,00
21 104,000 102,000 72,000 72,000 0,000 94,00 92,50 72,00 104,32 144,00
22 97,000 107,000 75,000 75,000 0,000 90,00 86,59 75,00 91,76 150,00
23 26,000 61,000 21,000 21,000 0,000 73,00 73,29 21,00 73,57 42,00
24 30,000 61,000 24,000 24,000 0,000 71,67 71,63 24,00 71,18 48,00