Zverejnenie údajov

Celkové výsledky DT
zobrazuje informácie o celkových výsledkoch denného trhu za príslušný obchodný deň vo forme grafu a tabuľky.

Denné výsledky DT
zobrazuje informácie o denných výsledkoch denného trhu vo forme grafov a tabuliek pre jednotlivé obchodné periódy.

Mesačná správa o DT
slúži na sprístupnenie informácií o výsledkoch denného trhu. Sprístupnené sú informácie o výsledkoch a indexoch denného trhu vo forme tabuliek za obdobie jedného mesiaca.

Ročná správa o DT
slúži na sprístupnenie informácií o výsledkoch denného trhu. Sprístupnené sú informácie o výsledkoch a indexoch denného trhu vo forme tabuliek za obdobie jedného roka.

Denné ATC
zobrazuje cezhrančnú kapacity poskytnutú pre potreby market couplingu v smere ČEPS/SEPS a SEPS/ČEPS.